Fötlun fyrir tíma fötlunar

In Málstofur by Elín Björk Jóhannsdóttir

Öndvegisverkefnið Fötlun fyrir tíma fötlunar byggist á einstöku þverfræðilegu samstarfi margra fræðigreina og fræðimanna sem beina sjónum að sögu fatlaðs fólks í íslenskri fortíð. Einn tilgangur verkefnisins er að finna upplýsingar um fatlað fólk í Íslandssögunni frá landnámi allt til þess tíma að lög um málefni fatlaðs fólks voru fyrst sett á Alþingi. Til að nálgast þessar upplýsingar er tvinnað saman aðferðafræði sjö fræðigreina innan Háskóla Íslands á sviði menningar-, hug- og félagsvísinda. Í málstofunni verður verkefnið kynnt og gefin innsýn í viðfangsefni tveggja nýdoktora og tveggja doktorsnema á sviði fornleifafræði, bókmenntafræði, þjóðfræði og safnafræði. Áhersla er á þræðina sem birtast í gagnasöfnunum. Það sagða og það ósagða. Unga fræðifólkið mun gefa innsýn í það sem þau eru að gera, gögnin sín og gefa okkur lifandi dæmi um það sem þau eru að kljást við á fyrsta ári rannsóknarvinnunnar.

Steinunn Kristjánsdóttir prófessor kynnir fyrirlesara og stýrir umræðum.

Laugardagur 10. mars

Hvar
Stofu 207 í Aðalbyggingu Háskóla Íslands
Hvenær
Kl. 10.00-12.00

Málstofustjóri:
Steinunn Kristjánsdóttir


Fyrirlesarar og titlar erinda

10. mars kl. 10.00-12.00

Í erindinu munum við kynna þverfaglega rannsóknarverkefnið Fötlun fyrir tíma fötlunar aðstandendur þess og samstarfsaðila. Sérstök áhersla verður á þræðina sem mynda verkefnið og því litríka safni heimilda sem liggur því til grundvallar. Heimahöfn verkefnisins er fötlunarfræði sem er þverfræðileg grein sem hefur fyrst og fremst einbeitt sér að nútímanum og hefur því ekki djúpa sögulega tengingu. Undirstaða fötlunarfræða er gagnrýnin nálgun á öll málefni sem tengjast fötluðu fólki í fortíð og samtíð og með því að samþætta heimildir og upplýsingar sem mismunandi fræðigreinar hafa aflað og munu afla innan rannsóknarverkefnisins er markmiðið að til verði einstakur heimildagrunnur um líf og aðstæður fatlaðs fólk í fortíðinni hér á landi.

In the course of many of the fights, duels and skirmishes that are depicted in the Íslendingasögur, many saga figures experience serious physical traumata such as deep flesh wounds or even chopped off limbs. Interestingly, however, it seems that these incidents are considered collateral damages, which are not thematised or revisited later on. The presentation’s title – the silence of the limbs – thus points to the fact that the sagas keep silent about the process of healing and recuperation as well as living with a missing limb. For a modern audience this observation is puzzling to the extent that in our modern world, physical impairments immediately trigger empathy and are repeatedly thematised. It thus remains to be pondered what relationship the saga world had towards physical harm and what importance was attributed to an (un-)blemished body.

Í þessum fyrirlestri verður farið stuttlega yfir aðkomu fornleifafræðinnar að verkefninu og hvernig rannsóknir á mannabeinum geta aukið skilning okkar á lífsskilyrðum einstaklinga með tilteknar líkamlegar og andlegar skerðingar og hvernig hver og einn einstaklingur hefur upplifað sjálfan sig í samfélaginu út frá sínum líkamlegu einkennum. Einnig er það tilgangur þessa verkefnis að reyna að skyggnast inn í þau viðhorf sem samfélagið hafði gagnvart þeim. Einstaklingarnir sem rannsakaðir verða eru frá fjórum mismunandi tímabilum Íslandsbyggðar: landnámsöld, 11. öld, miðöldum og 18. – 19. öld. Einkenni skerðinga eru þessi: Kleinfelter´s heilkenni sem orsakar óvenju háan líkamsvöxt, ófrjósemi og í sumum tilfellum einhverfu, geðrofa o.fl.; Pott´s veiki sem er afleiðing berklasýkingar en hún brýtur niður hryggjarliði að innanverðu; Paget´s veiki sem veldur nýbeinmyndun og beineyðingu samtímis; sullaveiki en sullaveikiormurinn myndar blöðrur í líffærum líkamans og getur þannig valdið skertum lífsgæðum; loks verður rannsakað alvarlegt tilvik af hryggskekkju. Að auki verður hugsanlegt dæmi um blindu mögulega kannað.

Efnistöku þjóðfræðinnar í DbD eru meðal annars spurningarskrár þjóðháttasafnsins. Í þessu stutta erindi verður sjónum beint að skránni Barnið; fæðing og fyrsta ár og dregin fram meðgönguhjátrú sem þar er að finna og segir af tengslum sela og verðandi mæðra. Samkvæmt trúnni geta slík tengsl haft mótandi áhrif á líkama barnsins sem er á leiðinni. Slíkur líkami markaður af selnum getur svo mótað líf barnsins og fjölskyldu þess í formi frásagna af annarskonar líkömum. Áhrif selsins eru sannarlega mikil og frásagnirnar og dæmin kröftug. Slík dæmi um magnaða meðgönguhjátrú tengda selnum eru ekki mörg en geta þó gefið vísbendingar um viðhorf og skilning fólks á annarskonar líkömum og lífi þeirra sem þá eiga.

Þessi örfyrirlestur fæst við fjarveru frásagna á menningarminjasöfnum. Sér í lagi frásagna sem varða fatlað fólk. Hann veltir upp þeim möguleikum sem felast í kenningarömmum ný efnishyggju (new materialism) og pósthúmanisma (post humanism) til að takast á við fjarveru sem efnislegt samspil margvíslegra þátta – sem kalli á virðingu og ábyrgð. Þrátt fyrir margþætt og flókin hlutverk safna hefur síðustu áratugi verið litið á söfn sem almannarými þar sem mismunandi samfélagshópar eigi að hafa jafnan þátt í frásögnum og framsetningum á menningarminjum. Yfirlit rannsókna gefur, hinsvegar, til kynna að slíku jafnræði í sköpun sameiginlegra endurminninga sé ábótavant: frásagnir safna hverfist um ráðandi samfélagshópa á meðan aðrir hópar eru jaðarsettir. Fatlað fólk hefur jafnan verið yst á jaðrinum í frásögnum safna og þögn virðist ríkja um þátttöku þeirra í frásögnum af samfélögum og þjóðum (Sandell, Dodd og Garland-Thomson, 2010). Slíkar frásagnir endurspeglast í sýningum safna en mótast í safnastarfi. Hér verður hugleitt hvernig nýta megi hugmyndir ný-efnishyggju og pósthúmanisma til að nálgast fjarveru fatlaðs fólks í ljósi söfnunar og skráningar safngripa í tímans rás. Og í því ljósi, hvernig nálgast megi efni og orðræðu, líkama, menningu, tíma, rúm, veru og fjarveru sem samtvinnaðan veruleika – sem feli í sér gerendamátt, varnarleysi, ábyrgð og endalausa möguleika.

Deila færslunni